home_transp
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V Mapě lze vyhledat číslo parcely v ORP Pardubice a zobrazit tento objekt v územním plánu daného území. Pro území Pardubic jsou přístupné 2 varianty: územní plán po XX. změně a návrh nového územního plánu ve fázi pro opakované veřejné jednání. Nový územní plán není zatím platnou územně plánovací dokumentací a v průběhu pořízení bude ještě upravován.
Kliknutím na tlačítko s názvem výkresu se zobrazí nové okno s mapovým klientem Marushka, kde v pravé části v záložce "hledat" lze najít parcelu, adresu, nebo katastrální území. V záložce legenda naleznete jak legendu ke grafické části, tak odkaz na textové části jednotlivých územních plánů ve formátu pdf. K rychlému hledání v textu se doporučuje využití klávesové zkratky "ctrl+f" a zadání kódu nalezeného v mapě.
Jedná se o data, která mají sloužit k předběžné orientaci v území. Kromě těchto základních kritérií, která si zde snadno naleznete, se v území mohou vyskytovat i další limity, nebo omezující vlivy. Konkrétní záměry v území nutno projednat s Odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.

|< < {page} z {page_count} >|
logo

(c) Magistrát města Pardubic | www.pardubice.eu | geoportal@mmp.cz