home_transp
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM V PARDUBICÍCH

Kamery jsou členěny podle toho, zda jsou primárně určeny na sledování dopravní situace, veřejného pořádku nebo na obě možnosti. U všech kamer je možné zjistit popis polohy a umístění a na mapě jejich polohu a viditelnost. Je možné zobrazit nové okno s mapou, v níž jsou zobrazeny viditelnosti nejen vybrané kamery.
Další podrobnosti o kamerovém systému jsou uvedeny na stránkách Městské policie Pardubice.

|< < {page} z {page_count} >|
logo

(c) Magistrát města Pardubic | www.pardubice.eu | geoportal@mmp.cz