home_transp
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY V PARDUBICÍCH

Zdroje požární vody jsou vytipovány v souladu s ČSN 75 2411 a slouží jako zdroje vody pro hašení požárů jednotkami požární ochrany. Současně jsou určeny jako zdroje k zásobování požární vodou pro nově budované stavební objekty a pro změny staveb provedené v souladu s ČSN 73 0834. Z tohoto důvodu si lze z Geoportálu vytisknout ke všem zdrojům požární vody tzv. "Doklad o kontrole provozuschopnosti", který je vyžadován hasičským záchranným sborem kraje v rámci kolaudačního řízení. Zdroje požární vody musí splňovat normativní požadavky, zejména z hlediska stanovení potřebného množství požární vody, vzdálenosti vodních zdrojů, vodních nádrží jako zdrojů požární vody včetně jejich objemů a rozmístění.

V horním okně s mapou můžete vyhledat adresu a tím se pro ni zobrazí nejbližší zdroje vody.

|< < {page} z {page_count} >|
logo

(c) Magistrát města Pardubic | www.pardubice.eu | geoportal@mmp.cz