home_transp
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PARDUBICE

Přehled školských zařízení města Pardubice. Příslušnost ZŠ do školských obvodů byla aktualizována podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Pardubice, platné od 1.4.2018
ZŠ - Školský obvod VII - (Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 a Základní škola Montessori Pardubice, příspěvkové organizace) tvoří celé území statutárního města Pardubice.

|< < {page} z {page_count} >|
logo

(c) Magistrát města Pardubic | www.pardubice.eu | geoportal@mmp.cz