home_transp
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP PARDUBICE

Výkresy odvozené z územně analytických podkladů na území ORP Pardubice. V každému výkresu lze zobrazit bezešvou mapu ÚP obcí Pardubického kraje připojenou přes WMS. Je také možné přímo otevřít webovou aplikaci Pk, kde lze zobrazit i legendy ÚP každé obce.
Kliknutím na tlačítko s názvem výkresu se v novém okně s mapovým klientem Marushka zobrazí hranice a názvy katastrálních území. Zvětšete mapu do zájmového území a v panelu "Vrstvy" vyberte z vrstvy "Územně analytické podklady" data, která se mají zobrazit.

|< < {page} z {page_count} >|
logo

(c) Magistrát města Pardubic | www.pardubice.eu | geoportal@mmp.cz